• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18
pedfak_logo

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

Найстаріший корпус університету з величною архітектурою

Факультет педагогіки, психології та мистецтв

(ФППМ) утворений згідно наказу №118/1-ун від 10 серпня 2021 року про реорганізацію факультетів та кафедр університету шляхом об’єднання факультетів педагогіки та психології і мистецького.

Діяльність факультету спрямована на поетапну реалізацію державної політики щодо євроінтеграції, стратегії розвитку вищої освіти і науки, що визначені у Законах України  «Про освіту», «Про вищу освіту», указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України та окреслені Національною доктриною розвитку освіти України в ХХІ столітті відповідно до Стратегії соціально-економічного розвитку регіону та університету, його кадрового забезпечення.

На факультеті педагогіки, психології та мистецтв відбувається підготовка бакалаврів, магістрів, докторів філософії, докторів наук.

Освітній процес забезпечують чотири кафедри:

Вибір спеціальностей факультету педагогіки, психології та мистецтв забезпечує умови для вибудови індивідуальної траєкторії розвитку кожному студенту, гарантоване працевлаштування, кар’єрне зростання, можливість відкриття власних освітніх закладів, центрів розвитку, успішну реалізацію бізнес проєктів у сферах мистецтва, освіти, психології, соціальної комунікації.

Image

НАШІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

Освітньо-науковий рівень доктора філософії

Науковий рівень доктора наук

  • 13.00.01 Загальна педагогіка та історія педагогіки
  • 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти

Активне студентське життя на факультеті педагогіки, психології та мистецтв реалізується шляхом координації самоврядування Студентської ради факультету із Молодіжним центром ЦДУ імені Володимира Винниченка, волонтерського руху, участі у різноманітних гуртках, що діють в університеті та на факультеті,  залучення до розробки проєктів та їх грантової підтримки від Міжнародних організацій, фондів тощо.

НОВИНИ ФАКУЛЬТЕТУ

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись