• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Наукові конференції ЦДУ

Календар проведення наукових заходів ЦДУ ім. В. Винниченка 2023-2024 н.р.

№ з/п

Назва конференції, круглого столу, семінару та рівень

Місце проведення (кафедра), відповідальний за проведення, контактна інформація (телефон, електронна пошта)

Термін проведення (орієнтовні дати)

Кількість учасників (орієнтовна)

Міністерства, відомства, установи, що є співорганізаторами заходу

Міжнародні заходи

1.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Слово в сучасній науковій парадигмі: євроінтеграційний контекст»

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій
Відповідальні:
д.філ. наук, доц. Фока М.В. ([email protected], 0957012135),
к.пед.наук, доц. Ярова Л.О. ([email protected] , 0667932670, 0672546400);
к.філ.наук, доц. Кирилюк О. Л. ([email protected], 0675208505)

23–24 листопада 2023 року

200

Міністерство освіти і науки України;
ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”;
Поморська академія (м. Слупськ, Польща);
Природничо-гуманітарний університет  (м. Седльце, Польща);
Університет суспільних наук (м. Лодзь, Польща)

2.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція « Мистецтво без кордонів: творчі діалоги»

Кафедра мистецької освіти
Відповідальні:
проф. Стратан-Артишкова Т. Б.
(тел. +380997144377, [email protected])

Листопад-грудень

2023 року

100

Міністерство освіти і науки України;
ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”;
Поморська Академія в Слупську (Польша);
Педагогічний університет ім.Комісії Національної освіти в Кракові (Польша);
Приватний ліцензований навчальний заклад «Слов’янська музична школа» (м. Саскатун, Провінція Саскачеван, Канада)

3.

ХVІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Мови і світ: дослідження та викладання»

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій
Відповідальні:
д.філ. наук, доц. Фока М.В. ([email protected], 0957012135),
к.пед.наук, доц. Ярова Л.О. ([email protected] , 0667932670, 0672546400);
к.філ.наук, доц. Кирилюк О. Л. ([email protected], 0675208505)

28–29 березня 2024 року

150

Міністерство освіти і науки України;
Центральноукраїнський державний університет ім.В.Винниченка;
Жилінський університет (м.Жиліна, Словаччина);
Університет Байройту (м.Байройт, Німеччина);
Технологічний інститут Північної Альберти (м.Едмонтон, Канада)

4.

VI Міжнародна науково-практична конференція «Мистецький освітній простір у контексті реалізації сучасної парадигми освіти»

Кафедра мистецької освіти
Відповідальні: проф. Растригіна   А. М.
(+380679587770,
[email protected])

Березень 2024 року

100

Міністерство освіти і науки України;
ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”;
Український державний університет імені Михайла Драгоманова;
Київський університет імені Бориса Грінченка;
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
Криворізький державний педагогічний університет;
Педагогічний університет імені Комісії національної освіти у Кракові (Польща);
Університет Гданська (Польща);
Університет Адама Міцкевича у Познані, педагогічний факультет (Польща);
Вільнюський університет прикладних наук (Литва);
Лондонський королівський коледж, департамент військових досліджень (KCL), (Англія);
Аріельський університет (Ізраїль)

5. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми національного законодавства» Кафедра права та правоохоронної діяльності
Відповідальні:
доц. Чернік С.Д.,
(+380951311632, [email protected] )
25 квітня
2024 року
60 Міністерство освіти і науки України;
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого;
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України;
Асоціація міжнародного освітнього та наукового співробітництва;
Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині (Республіка Польща);
Інститут професійного розвитку (Словаччина);
Приватна установа «Академія «BOLASHAQ» (Республіка Казахстан)

6.

ІІ Міжнародна науково-практична конференція: «Фізичне виховання і спорт в закладах освіти на сучасному етапі: стан, напрямки та перспективи розвитку»

Кафедра теорії і методики фізичного виховання
Відповідальні:
к.пед.наук, доц. Шевченко О. В.
(+380506810690; [email protected])

17-18 травня 2024 року

80

Міністерство освіти і науки України;
ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”;
Міністерство молоді та спорту України;
Департамент освіти і науки Кіровоградської ОВА;
Кіровоградське обласне відділення (філія) Комітету ФВС МОН України;
Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради;
Громадської спілка «Рада учасників бойових дій, інвалідів війни, членів сімей загиблих та волонтерів «Патріот»

Всеукраїнські заходи

7.

Всеукраїнська наукова конференція “Проблеми історичної регіоналістики та мікроісторії” (з нагоди 175-річчя від народження Павла Рябкова та 65-річчя від народження Сергія Шевченка)

Кафедра історії України та всесвітньої історії.
Відповідальні:
к.істор.наук, доц. Козир І. А., (+380955017180)
Панченко  К .І. (+380683435498; [email protected])

18-19 жовтня 2023 року

50

Міністерство освіти і науки України;
ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”;
Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна;
Український державний університет імені Михайла Драгоманова;
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
Національний історико-культурний заповідник “Чигирин”;
Державний архів Кіровоградської області

8.

II Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Упровадження сучасних технологій для реалізації завдань освітніх галузей НУШ»

Кафедра дошкільної та початкової освіти
Відповідальні: к.філ.наук, доц. Кіндей Л. Г. (+380999807790; [email protected] )

25 жовтня 2023 року

60

Міністерство освіти і науки України;
ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”;
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка;
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка;
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини

9.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми національного законодавства»

Кафедра права та правоохоронної діяльності
Відповідальні:
к.істор.наук, доц. Чернік С.Д.,
(+380951311632, [email protected] )

16 листопада
2023 року

60

Міністерство освіти і науки України;
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Національний юридичний університет
імені Ярослава Мудрого;
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського;
Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

10.

І Всеукраїнський науково-практичний онлайн-семінар “Актуальні питання сучасної української психології та соціальної роботи”

Кафедра психології та соціальної роботи
Відповідальні: Рацул О.А., Мамчур І .В., Кушнір Н. С., Калашникова Л. В., Горська Г.О.
(+380993810738; [email protected] )

16 листопада
2023 року

60

Міністерство освіти і науки України;
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка

11.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Математичні, природничі, комп’ютерні науки та науки про управління, технології, навчання: науково-практичні рішення та підходи молодих науковців»

Факультет математики, природничих наук та технологій
Відповідальні:
доц. Нічишина В.В. (+380501420962; [email protected])

1 грудня
2023 року

60

Міністерство освіти і науки України;
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя;
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
Криворізький державний педагогічний університет

12.

Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю “Цілісний підхід у психології та соціальній роботі: теорія та практика”

Кафедра психології та соціальної роботи факультету педагогіки, психології та мистецтв
Відповідальні: Галушко Л. Я., Клочек Л.В., Гейко Є.В., Рацул О.А, Міненко О.О., Радул І.Г., Руденко Ю. Ю. (+380502996335; +380663038550; [email protected])

23 лютого 2024 року

60-100

Міністерство освіти і науки України;
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника;
Національний університет «Запорізька політехніка»;
Донецький державний університет внутрішніх справ

13.

VІІ Всеукраїнський науково-практичний семінар з міжнародною участю «Новації, практики та перспективи розвитку, фізичної культури і спорту»

Кафедра теорії та методики олімпійського і професійного спорту
Відповідальна: к.пед.наук, доц. Бабаліч В.А. (+380663219301;
[email protected] )

Березень 2024 року

80

Міністерство освіти і науки України;
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Національний олімпійський комітет України;
Олімпійська Академія України в Кіровоградській області;
Відділення НОК України у Кіровоградській області;
Управління молоді та спорту Кіровоградської обласної військової адміністрації;
Харківська державна академія фізичної культури;
The Academy of Applied Science Academy of Management and Administration in Opole (Poland);
Public Union “International Scientific School of Universology”.

14.

І Всеукраїнська науково - практична інтернет-конференція «Вдосконалення позашкільної освіти в умовах сучасних трансформацій»

Кафедра педагогіки та спеціальної освіти
Відповідальні: к.п.н., доц. Краснощок І.П. (+380505691383; [email protected])
д.п.н., проф. Галета Я.В.(+380509099803)

19 березня 2024 року

150

Міністерство освіти і науки України;
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Департаменту освіти і науки Кіровоградської обласної державної адміністрації;
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості»;
Інститут проблем виховання Національної академії педагогічних наук України;
Український державний університет імені Михайла Драгоманова;
Міжнародна асоціація позашкільної освіти

15.

ІI Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Стратегії розвитку дошкільної освіти в умовах сьогодення»

Кафедра дошкільної та початкової освіти
Відповідальні: Котелянець Н. В., тел.+380502591013, [email protected]

24 квітня 2024 року

60

Міністерство освіти і науки України;
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія;
Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г.Короленка;
Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка

16.

ХХІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференція: «Актуальні проблеми фізичної культури, олімпійського й професійного спорту та реабілітації у навчальних закладах України»

Кафедра теорії і методики фізичного виховання
Відповідальні:
к.пед.наук, доц. Шевченко О.В.
(+380506810690; [email protected] )

16-17 травня 2024 року

70

Міністерство освіти і науки України;
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»;
Міністерство молоді та спорту України,
Департамент освіти і науки Кіровоградської ОВА;
Кіровоградське обласне відділення (філія); Комітету ФВС МОН України

 17. Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми історичної регіоналістики та мікроісторії» з нагоди 165-ї річниці від дня народження Миколи Левитського 

Кафедра історії України та всесвітньої історії
Відповідальні:
к. істор. наук, доц.. Козир І.А.
(+380955017180)
Панченко К.І.
(+380683435498) 

16-17 травня 2024 року

50-100 

Міністерство освіти і науки України;
Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка;
Український державний Університет імені Михайла Драгоманова;
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини;
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького;
Державний архів Кіровоградської області;
Науковий центр регіональних та мікроісторичних студій 

18.

Всеукраїнська науково-практична конференція «Цифрова гуманістика: Інформаційні технології та інформаційне моделювання на сучасному етапі розвитку суспільства»

Кафедра інформатики та інформаційних технологій
Відповідальні: доц. Присяжнюк О.В. (+380669662839); доц. Лупан І.В.(+380669796142;
[email protected] )

4-5 червня 2024 року

100

Міністерство освіти і науки України;
ДНУ “Інститут модернізації змісту освіти”;
Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького;
Державний університет інформаційно-комунікаційних технологій;
Національний університет «Одеська політехніка»

 

Регіональні заходи

19.

Семінар Міждисциплінарного наукового центру прикладних досліджень (ISCAR-CUSU)

Кафедра математики та методики її навчання
Відповідальний: проф. Ріжняк Р.Я. (+380505666026, [email protected] )

Вересень – червень (кожний 3-й вівторок місяця)

До 20-ти

Представники різних кафедр нашого університету, можливе запрошення науковців інших ЗВО та інституцій

20.

Онлайн-семінар “Глибинна психокорекція: шляхи пізнання та самопізнання”

Кафедра психології та соціальної роботи
Відповідальний: Галушко Л.Я. (+380663038550; [email protected] )

30 вересня 2023 року

25

21.

Науково-методичний семінар «Актуальні проблеми навчання математики, інформатики та економіки»

Кафедра математики та методики її навчання
Відповідальна: Ботузова Ю.В.. (+380999054955, [email protected] )

Жовтень– грудень 2023 року, лютий – травень 2024 року, (четвертий тиждень місяця)

30

22.

Науково-методичний семінар «Сучасні проблеми дидактики фізики»

Кафедра природничих наук і методик їхнього навчання
Відповідальна: Сальник І.В. (+380507298092, [email protected])

жовтень-листопад 2023, лютий-травень 2024 р.

(останній четвер місяця)

15-20

23.

Круглий стіл «Філологія в умовах реформування освіти: виклики та перспективи»

Факультет української філології, іноземних мов та соціальних комунікацій
Відповідальні:
д.філ. наук, доц. Фока М.В. ([email protected], 0957012135),
к.пед.наук, доц. Ярова Л.О. ([email protected] , 0667932670, 0672546400);
к.філ.наук, доц. Кирилюк О. Л. ([email protected], 0675208505)

26 жовтня 2023 року

30

24.

Семінар “Психологічне забезпечення сучасного освітнього простору” (для психологів)

Кафедра психології та соціальної роботи факультету педагогіки, психології та мистецтва
Відповідальні: Мельничук І.Я, Галушко Л.Я., Мамчур І.Я., Близнюкова О.М.
(+380502996335; [email protected] )

27 жовтня 2023 року

25

25.

Регіональна науково-практична конференція «Концептуальні засади реформування історичної освіти в Україні»

Кафедра історії України та всесвітньої історії
Відповідальні: доц. Бабак О.І., (+380956432223; [email protected] )

30

Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського

26.

Регіональна наукова конференція “Краєзнавчі студії” (до 30-річчя заснування Кіровоградської обласної краєзнавчої премії імені Володимира Ястребова)

Кафедра історії України та всесвітньої історії
Відповідальні:
Козир І. А.(+380955017180); Панченко К.І. (+380683435498; [email protected] )

Кінець листопада - початок грудня 2023 року

30

27.

«Конфлікт інтересів в антикорупційному законодавстві»

Кафедра права та правоохоронної діяльності
Відповідальні:
доцент Окопник О.М.,
(+380501658637; [email protected])

7 грудня

2023 року

30

Юридична клініка «Аrtium De Lex» ЦДУ імені Володимира Винниченка;
Кіровоградський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

28.

Семінар «Основи кар’єрного консультування»

Кафедра психології та соціальної роботи
Відповідальний: Кушнір Н. С., Руденко Ю. Ю.(+380502996335, +380663038550; [email protected])

7 грудня

2023 року

25

29.

Семінар “Сучасні тенденції організації психологічного супроводу дітей з ООП в умовах війни”

Кафедра психології та соціальної роботи
Відповідальні: Клочек Л. В.,  Калашникова Л.В., Близнюкова  О. М. (+380502996335; [email protected] )

1 березня

2024 року

25

Інклюзивно-ресурсний центр 1 м. Кропивницький

30.

Круглий стіл «Кіровоградщина Олімпійська»

Кафедра теорії та методики олімпійського і професійного спорту
Відповідальний: Воропай С.М.
(+380505400659; [email protected])

Квітень

2024 року

30

Національний олімпійський комітет України;
Олімпійська Академія України в Кіровоградській області;
Відділення НОК України у Кіровоградській області;
Управління молоді та спорту Кіровоградської обласної військової адміністрації

31.

Круглий стіл "Професійна підготовка фахівців з фізичної культури і спорту за спеціалізацією "Фітнес та рекреація"

Кафедра теорії та методики олімпійського і професійного спорту,
відповідальна Бабаліч В.А.
(+380663219301; [email protected])

кафедра фізичного виховання та рекреаційно-оздоровчої роботи

відповідальний

Собко С.Г. (+380506080899;

[email protected])

Квітень

2024 року

20

Управління молоді та спорту Кіровоградської обласної військової адміністрації;
Управління молоді та спорту Кропивницької міської ради

32.

Круглий стіл “Професійна підготовка фахівців з фізичної культури і спорту за спеціалізацією “Фітнес та рекреація”

Кафедра фізичного виховання і рекреаційно-оздоровчої роботи
Відповідальний:
доц. Собко С.Г., тел.
+380506080899
[email protected]

10 квітня

2023 року

30

Управління молоді та спорту Кіровоградської обласної військової адміністрації, управління молоді та спорту Кропивницької міської ради, департамент освіти і науки Кіровоградської обласної військової адміністрації, Кіровоградський обласний центр фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, Кіровоградське обласне відділення (філія) КФВС МОН України, комунальний заклад “Кіровоградський обласний центр туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді”, заклади фітнес-індустрії м. Кропивницький

33.

Семінар “Психологічна допомога дітям, які постраждали від війни”

Кафедра психології та соціальної роботи
Відповідальні: Галушко Л.Я., Мельничук І. Я., Дметерко Н. В.,
(+380958390336; [email protected])

11 квітня 2024 року

25

34.

Онлайн-семінар “Профілактика ПТСР  в умовах війни”

Кафедра психології та соціальної роботи
Відповідальний: Радул І. Г.
(+380993810738; [email protected])

26 квітня 2024 року

25

35.

VI Регіональний фестиваль соціальної реклами “Майбутнє за молоддю”

Кафедра психології та соціальної роботи
Відповідальний: Рацул О.А., Руденко Ю. Ю., Кушнір Н. С.,
(+380958390336; [email protected])

24 травня 2024 року

100

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись