• вул. Шевченка, 1, м. Кропивницький
  • (0522) 32-17-18

Електронні консультації з громадськістю

Обговорення Проєкту змін до освітньої програми Середня освіта (Природничі науки) (2023 року)

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення Проєкт змін до освітньої програми Середня освіта (Природничі науки), спеціальності 014 Середня освіта (за предметними спеціальностями), предметна спеціальність: 014.15 Середня освіта (Природничі науки) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти галузі знань 01 Освіта/ Педагогіка (2023 року) – далі ОП.

Громадське обговорення проєктів програм підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у закладах освіти (у сфері післядипломної освіти для осіб з вищою освітою)

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення проєкти програм підвищення кваліфікації педагогічних працівників на 2025 р.

Проєкти програм розроблено для задоволення запитів освітян з удосконалення їхніх фахових компетентностей та виконання вимог Постанови КМУ України від 21 серпня 2019 р. № 800 "Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників"

Пропозиції та зауваження просимо надсилати до 21червня 2024 р. на електронні адреси уповноважених осіб. 

Обговорення Проєкту змін до освітньої програми Дошкільна освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2023 р.)

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення Проєкт змін до Освітньої програми «Дошкільна освіта» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2023 р.) зі спеціальності 012 «Дошкільна освіта»  галузі знань 01 Освіта / Педагогіка– далі ОП.

Обговорення Проєкту змін до освітньої програми спеціальності 013 Початкова освіта «Початкова освіта та Організація виховної роботи» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2023 року)

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення Проєкт змін до освітньої програми «Початкова освіта та Організація виховної роботи» галузі знань 01 Освіта / Педагогіка, спеціальності 013 Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (2023 року) – далі ОП.

Обговорення Проєкту змін до освітньої програми Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) другого (магістерського) рівня вищої освіти (2023 року)

Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка пропонує для громадського обговорення Проєкт змін до освітньої програми Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література) зі спеціальності 014 Середня освіта. Мова та зарубіжна література (англійська) галузі знань 01 Освіта / Педагогіка другого (магістерського) рівня вищої освіти (2023 року) – далі ОП.

Image

Столітні традиції якісної освіти!

Підписатись